ಸೊಪ್ಪಿನ ಕುಲದ ಬೇರು ಬೀಟ್‌ ರೂಟ್‌: Beta vulgaris

ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು, ದಂಟು, ಪಾಲಕ್‌ ಮುಂತಾದ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನ ಕುಟುಂಬದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ಗಡ್ಡೆಯಂತಾಗಿ ಮಾನವ ಕುಲದ ಊಟದ ತಾಟನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರಿನ ಸವಿಯೂ ದೊರೆತು, ಅದೇ ಹಿತವಾಗಿ ಇದೀಗ ಬೇರಿಗೆ…

Continue Readingಸೊಪ್ಪಿನ ಕುಲದ ಬೇರು ಬೀಟ್‌ ರೂಟ್‌: Beta vulgaris

ಸಾಕ್‌ ಜೈವಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (Salk Institute of Biological Studies)

ಮಾನವ ಕುಲದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಕ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಬಯೊಲಾಜಿಕಲ್‌ ಸೈನ್ಸಸ್‌. ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್‌ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೊನಾಸ್‌ ಸಾಕ್‌ ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪ್ರತೀ ಹಂತವನ್ನೂ ಆಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ.            …

Continue Readingಸಾಕ್‌ ಜೈವಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (Salk Institute of Biological Studies)