ನಮ್ಮ ಬೆರಳ ಗುರುತು -ಬೆರಳಚ್ಚು_ ನಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬೆರಳ ತುದಿಯ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಬೆರಳಚ್ಚು ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದ ಮಾದರಿಯದು. ಒಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದೇ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಗುರುತಾಗಿ ಸಹಿಯ ಜೊತೆಗೆ/ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಕಾಸ ಹೇಗೆಂದರೆ ಪಟ್ಟೆ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆಗಳಲ್ಲಿ…

Continue Readingನಮ್ಮ ಬೆರಳ ಗುರುತು -ಬೆರಳಚ್ಚು_ ನಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ?

ಬಗೆ, ಬಗೆಯ ಬದನೆ ತರಕಾರಿಗಳ ರಾಜ (Solanum spp. L.)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ನಾನು ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧಕಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಫಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ʼಖಾಮೆನ್‌ ಅಖಾಬಿʼ ಎಂದರೆ ʼಕಹಿ…

Continue Readingಬಗೆ, ಬಗೆಯ ಬದನೆ ತರಕಾರಿಗಳ ರಾಜ (Solanum spp. L.)