ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಒಂದಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಳನೋಟಗಳು!

ವ್ಯಾಯಾಮವು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಟ್ಟುಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಳಿತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಅನುಭವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಡಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕರಣದ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪಾಲುದಾರ. ಆರೋಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ…

Continue Readingಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಒಂದಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಳನೋಟಗಳು!