ಅಗಲಿದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಜ್ಜನಿಗೊಂದು ವಿದಾಯ

“A common temptation of youth is the desire to be famous or glamorous or powerful. I realized that not everyone can be “king of the mountain” even for a short…

Continue Readingಅಗಲಿದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಜ್ಜನಿಗೊಂದು ವಿದಾಯ

ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಸೆದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೊಡ

ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಮನೆಗೆ ಫೋನನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಂಕಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದು ಮಾತಾಡಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನೂ ಮರೆತಿರಲಾರರು. ನಿಜ ಅಂತಹದ್ದೂ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊಡೆದುಹಾಕಿ…

Continue Readingಭಾರತವನ್ನು ಬೆಸೆದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೊಡ

ಫುಕುವೊಕಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು…!

“The ultimate goal of farming is not the growing of crops, but the      cultivation and perfection of human beings. - Fukuoka ಕೃಷಿಯು ಕೇವಲ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ! ಅದೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರನ್ನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತ…

Continue Readingಫುಕುವೊಕಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು…!