ಜಗತ್ತಿನ ಬಡವರ ಸಹಾಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್ 2019ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಜಗತ್ತಿನ ಬಡತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಳ್ಳ ನವೀನ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮಾನವತೆಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ 2019ರ ನೊಬೆಲ್‌ ಅರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪ್ರೊ.ಅಭಿಜಿತ್‌…

Continue Reading ಜಗತ್ತಿನ ಬಡವರ ಸಹಾಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್ 2019ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಲಿಥಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಅನುಶೋಧಕ್ಕೆ ರಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್

ಈ ವರ್ಷದ ರಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಜಾನ್‍ ಗುಡ್‍ಎನಫ್‍ ಕಳೆದ ಜುಲೈ 25ಕ್ಕೆ 97 ವರ್ಷತುಂಬಿದವರು. ಈವರೆಗೆ ನೊಬೆಲ್‍ ಪುರಸ್ಕೃತರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗಲೂ ದಿನವೂ ಆಸ್ಟಿನ್‍ ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‍ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ  ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ …

Continue Reading ಲಿಥಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಅನುಶೋಧಕ್ಕೆ ರಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್

ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅರಿವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ ನೊಬೆಲ್ 2019ರ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ

ಭೌತ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ ಮಾನವಕುಲವು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ವಿಸ್ಮಯ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಆಯಾ ಕಾಲದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ತಾವು ಕಂಡ, ಅನುಭವಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿ, ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ…

Continue Reading ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅರಿವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ ನೊಬೆಲ್ 2019ರ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ

ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್ -2019

ನೊಬೆಲ್‍ ಸುದ್ದಿಯ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಈ ವರ್ಷ 2019ರ ನೊಬೆಲ್‍ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗತೊಡಗಿವೆ. ಇಂದು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ 2019 ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು “ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ…

Continue Reading ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್ -2019

ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಂವೇದನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ನೊಬೆಲ್‍ 2019 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ

ತಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಜೀವಿಕೋಶಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊ. ವಿಲಿಯಂ ಜಿ.…

Continue Reading ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಂವೇದನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ನೊಬೆಲ್‍ 2019 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಶರೀರಕ್ರಿಯಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್ -2019

ಈ ವರ್ಷ 2019ರ ನೊಬೆಲ್‍ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗತೊಡಗಿವೆ. ಇಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಶರೀರಕ್ರಿಯಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ (2)ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್(1) ದೇಶದ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ  ಅನುಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.…

Continue Reading ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಶರೀರಕ್ರಿಯಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್ -2019