ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದ ಲೂಯಿಸ್‌ ಕಾನ್‌

ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕದ ಗುಣ- ಸ್ಮಾರಕತೆ (Monumentality) ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಅದರ ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಭಾವನೆ. (A spiritual quality inherent in a structure which conveys the feeling of…

Continue Readingವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದ ಲೂಯಿಸ್‌ ಕಾನ್‌

ನೆಲದೊಳಗೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಅಡಕೆ ಜಾತಿಯ Pinanga subterranea

ಇದೇ 2023 ರ ಜೂನ್‌ 27 ರಂದು ಇಂಗ್ಲಂಡಿನ ಕ್ಯೂ (Kew Garden) ಗಾರ್ಡನ್‌ ನಿಂದ ಸಸ್ಯಲೋಕದ ಬೆರಗೊಂದನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು, ಗಿಡ-ಮರಗಳ ಆಸಕ್ತರನ್ನು ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು. ಅಡಕೆ, ತಾಳೆ ಅಥವಾ…

Continue Readingನೆಲದೊಳಗೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಅಡಕೆ ಜಾತಿಯ Pinanga subterranea