ಜಂಪಿಂಗ್‌ ಜೀನ್ಸ್‌ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ಬಾರ್ಬರಾ ಮೆಕ್ಲಿಂಟಾಕ್

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದವನ್ನೂ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ! ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಹೀಗೆ.. ಇರುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು.…

Continue Readingಜಂಪಿಂಗ್‌ ಜೀನ್ಸ್‌ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ಬಾರ್ಬರಾ ಮೆಕ್ಲಿಂಟಾಕ್

ರಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಬಂಧಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಲೈನಸ್‌ ಪಾಲಿಂಗ್‌

ಲೈನಸ್‌ ಪಾಲಿಂಗ್‌, ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನೊಬೆಲ್‌ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ (ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ-1954) ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ (1962) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಪಡೆದ ಏಕಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಲಿಂಗ್‌. ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನದ 20ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ…

Continue Readingರಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಬಂಧಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಲೈನಸ್‌ ಪಾಲಿಂಗ್‌