ಸಸ್ಯಯಾನದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ “ಮಾನವತೆಯ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಸಸ್ಯಯಾನ” ಪುಸ್ತಕ

ಸಸ್ಯಯಾನದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವು “ಮಾನವತೆಯ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಸಸ್ಯಯಾನ”ವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ಅಮೃತಬಿಂದುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹವು ಇದನ್ನೂ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತದೇ ಗಿಡ-ಮರಗಳ ಪ್ರೀತಿಯು ಉಣ್ಣುವ ತುತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಮಸಾಲೆಗಳ ಪರಿಮಳದಿಂದ, ಗುಲಾಬಿ -ಸೇವಂತಿಗೆಗಳ ಶೃಂಗಾರದ ಜೊತೆಗೆ…

Continue Readingಸಸ್ಯಯಾನದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ “ಮಾನವತೆಯ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಸಸ್ಯಯಾನ” ಪುಸ್ತಕ

ಪೀಟೋ’ಸ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತ ವಿರೋಧಾಭಾಸಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸವಾದದ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್... ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನುಸುಳಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೋ, ಬಂಧುಗಳೋ, ಸ್ನೇಹಿತರೋ, ಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್-ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರೋ , ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೋ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಾಗ,  ಆ ನೆಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾವ…

Continue Readingಪೀಟೋ’ಸ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತ ವಿರೋಧಾಭಾಸಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸವಾದದ ಪರಿಹಾರಗಳು