ತಿಳಿವು (Knowledge) ಮತ್ತು ಒಳಿತಿ (Public Good)ನ ಜಂಗಮ ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹಿ -ಡಾ. B.K. ಸುಬ್ಬರಾವ್‌

ಆತ್ಮೀಯರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಾತ್‌ ನನಗೆ “ನೀವೇನಾದರೂ Great Person ಒಬ್ಬರನ್ನೇನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. “ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಒಡನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಲೆದು, ಉಂಡು-ತಿಂದು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹರಟಿದ್ದೇನೆ” ಮುಂದುವರೆದು…

Continue Readingತಿಳಿವು (Knowledge) ಮತ್ತು ಒಳಿತಿ (Public Good)ನ ಜಂಗಮ ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹಿ -ಡಾ. B.K. ಸುಬ್ಬರಾವ್‌